Linköpings kommun

Kundens namn: Linköpings kommun
Kort beskrivning av utfört arbete: Vårt kontrakt med Linköpings kommun omfattar både vinter- och sommarunderhåll av gator och parkmiljöer. På vintern utför vi främst snöröjning, saltning och sandning. På sommaren säkerställer vi trafiksäkerheten på stadens gator, att parkmiljöer, lekplatser och skogsmiljöer underhålls och är säkra och tillgängliga för kommunens invånare. Vi ansvarar även för delar av kommunens dagvattenanläggningar.

Drift- och underhåll kommuner

Terranor har kontrakt med flertal kommuner där vi ansvarar för både sommar- och vinterunderhåll. Våra uppdrag omfattar många olika moment, som gräsklippning, rengöring av vägar, underhåll av parkområden och lekplatser, vägmålning, slamsugning av brunnar samt underhåll av grus och asfaltvägar.

Relaterade Projekt