Terranor vinder EU-udbud af Gaderenholdelse i Odense kommune.

Det er med stor glæde og stolthed, at vi kan meddele, at Terranor er blevet valgt som leverandør af gaderenholdelse de næste 4 år + mulig option på 2 år. Aftalen vedrører fjernelse af affald i centrum og yderdistrikteter samt ukrudtsbekæmpelse på faste belægninger og forventer at beskæftige 12-14 personer. Samlet set forventer vi at skulle håndtere 16.000 ton affald i perioden. Terranor er blevet valgt på grund af det økonomisk mest fordelagtige tilbud (pris vægter 60 % og kvalitet vægter 40 %). En opgave samlet set på op imod 100 mio. kr. for Terranor

Odense Kommune har også vægtet miljøhensynet højt i tildelingen af kontrakten. Terranor bruger bl.a 100% pesticidfri ukrudtsbekæmpelse i form af Spuma® og vi genanvender gadeopfejet/fejeaffaldet med en genanvendelsesgrad på mindst 98%.