Det er med stor glæde og stolthed, at vi kan meddele, at Terranor er blevet valgt som leverandør af gaderenholdelse de næste 4 år + mulig option på 2 år. Aftalen vedrører fjernelse af affald i centrum og yderdistrikteter samt ukrudtsbekæmpelse på faste belægninger og forventer at beskæftige 12-14 personer. Samlet set forventer vi at skulle håndtere 16.000 ton affald i perioden. Terranor er blevet valgt på grund af det økonomisk mest fordelagtige tilbud (pris vægter 60 % og kvalitet vægter 40 %). En opgave samlet set på op imod 100 mio. kr. for Terranor

Odense Kommune har også vægtet miljøhensynet højt i tildelingen af kontrakten. Terranor bruger bl.a 100% pesticidfri ukrudtsbekæmpelse i form af Spuma® og vi genanvender gadeopfejet/fejeaffaldet med en genanvendelsesgrad på mindst 98%.

Terranor sørger for drift- og vedligeholdelse af danske veje på flere planer. Herunder har man særligt fokus på, at skiltningen skal fungere optimalt. Og opsættes korrekt.

Terranor har en finger med i spillet i drift og vedligehold af knap 4.000 kilometer danske statsveje. Samt et varierende (stort) antal kommunale vejstrækninger.

I Buddinge, hvor Kong Hans Allé rammer Buddingevej, har man for nylig haft en opgave, hvor skiltningen var afgørende, fortæller entrepriseleder Jannick Larsen.

”Der skulle laves ledningsomlægninger til letbanen. I den forbindelse stod vi for afspærring via vores afdeling ’Skilte og Afspærring’,” siger han.

Tidligt i gang

Når man sætter afmærkning op på en stor vej, foregår det ofte tidligt, siden der er færre biler på vejene. Men alligevel er det faktisk ikke om morgenen, den store udfordring opstår.

”Vi satte det hele op mellem kl. halv syv og 11 om morgenen d. 4. januar, men det var i princippet den lette del,” siger Jannick Larsen og uddyber:

”Når vi kommer frem kl. 06:30, skal det hele jo være planlagt. Udfordringen ligger i at sørge for, at alt er timet og klar, så vi kan sætte det hele op hurtigt. Og her skal stribefolk, kranfolk og vores håndfolk alle være sat ind i opgavens omfang.”

Pendlerfolk, der kender området, er typisk langt bedre til at manøvrere under vedligeholdelse. Mens trafikanter, der ikke er kendt, kan være sværere at håndtere.

”Og vi skal jo sørge for, at alle kan finde rundt. Så vi har også folk, som kan lede trafikken rundt. Nogle gange kan man styre det med lyssignal, og i Buddinge skulle vi have den første bil til at lave en hale, så at sige,” forklarer Jannick Larsen.

Hos Terranor holder de et stift fokus på sikkerheden

”Sikkerhed er jo supervigtigt, og vi sørger for, at alt kører efter skilteplanen. At al afmærkning er på plads, så hastigheden f.eks. også er, som den skal være. Vi arbejder og færdes jo på vejen og skal dele området med trafikanter og cyklister,” siger entrepriselederen og uddyber:

”Vi er dog afspærringsfolk, ikke politimyndighed. Vores opgave er at sætte afspærringen, efter de godkendte trafikplaner og at udfylde vores rolle med rettidig omhu. Vi har styr på trafikplanerne og sørger for, at vores partnere også er forberedt. I tæt samarbejde med bygherre få vi løst de til tider komplekse opgaver.”

Opgaven ved Buddingevej blev udført med Zacho-Lind som totalentreprenør og vognmandsfirmaet Kaj Andersen Eftf. som en anden vigtig partner for Terranor.

Ny og innovativ betonløsning gør det både hurtigere, billigere og mere bæredygtigt at anlægge og renovere kantsten. Det gav Fredericia Kommune mulighed for en simpel og effektiv renovering af to veje med mindst mulig forstyrrelse af trafikken.

Til trods for stigende trængsel og et større behov for tilpasning til mere ekstreme vejrforhold har  investeringerne i anlæg og vedligeholdelse af det kommunale vejnet været faldende gennem de seneste 10 år, og der er opbygget et større vedligeholdelsesefterslæb.

Men det behøver ikke at være en stor belastning for hverken klimaet, anlægsbudgettet eller trafikken at opretholde sikre og vedligeholdte veje. Sådan lyder konklusionen i Fredericia Kommune, der gennem et samarbejde med Terranor A/S har fået gavn af vores nye og innovative løsning til vedligeholdelse af kantsten på to af byens veje.

Her fandt de ud af, at de med vedligeholdelse af kantsten vha. profilbeton gennem Terranor sparer både tid og budget på deres renovering af kantsten. Metoden er typisk 5 gange hurtigere end det normalt kræver for disse projekter, og det er ikke nødvendigt at bortskaffe de gamle sten. Derudover var denne løsning også en mindre belastning på trafikken og miljøet – uden at gå på kompromis med kvalitet.

Vejforum er den største danske konference i vejsektoren. Terranor er selvfølgelig at finde på . Kig endelig forbi, vi er på stand 108 i sal J “den store sal”. Der vil f.eks. være gode faglige historier om in-situ støbning af kantsten og en meget spændende konkurrence.

Vi ses på vejforum 2021.

 

I forbindelse med HL21 & Vejforum21 har Terranor fået lavet nogle profilfilm.

Profilbeton film kan ses her.

Vejservice film kan ses her.

147 millioner kroner om året. Så meget er den årlige værdi af den nye driftsaftale som Terranor netop har indgået med Vejdirektoratet.

Terranor bliver en markant spiller på det danske marked for vejservice, når virksomheden de næste fire til seks år skal servicere og vedligeholde det totale danske statsvejnet.

Terranor, det tidligere NCC Road Services, har ved licitation den 10. juni 2021 vundet driftsaftalen med Vejdirektoratet, hvilket betyder, at virksomheden de kommende år bl.a. skal stå for service og renholdelse af statsvejnettet i hele Danmark. Terranor har vundet i alt fem delaftaler samt tre aftaler på broteknisk vedligehold, vintertjeneste på rastepladser og vintertjeneste på stier.
Aftalerne, der har en værdi af 147 millioner kroner årligt, glæder ledelsen i Terranor.

– I Terranor er vi kolossalt stolte af den nye aftale, og at vi dermed kan fortsætte det gode samarbejde med Vejdirektoratet. Det betyder rigtig meget for os at slå vores nye navn fast på det danske marked sammen med vores nye ejer, og vi håber, at kontrakterne vil øge vores synlighed på det danske vejnet, siger adm. direktør for Terranor, Ivan Pedersen.

Stor ordre betyder nye medarbejdere
Terranor er en af Danmarks ledende virksomheder indenfor drifts- og entreprenørarbejde af det statslige og kommunale vejnet, og med den nye aftale kommer Tarranor til at udvide medarbejderstaben.

– Vi har tidligere haft flere store driftskontrakter med Vejdirektoratet og har dermed god erfaring med opgaverne. Vi forventer at skulle ansætte en del nye medarbejdere og udvide vores i forvejen stærke organisation, fortæller Ivan Pedersen.

Aftalen om servicering af det danske vejnet træder i kraft 1. januar 2022. Den har en varighed på fire år med mulighed for forlængelse. Der er ca. 3800 kilometer statsvej i Danmark.

Om Terranor

Terranor A/S er navnet på en helt ny og markant spiller på det danske marked for vejservice. Selskabet er det tidligere NCC Road Services, der i maj 2021 blev solgt til investeringsselskabet Mutares, der er børsnoteret i Tyskland. Terranor A/S er en af Danmarks ledende virksomheder indenfor drifts- og entreprenørarbejde af det statslige og kommunale vejnet.  Virksomheden er desuden specialister i fejning, skilte & afspærring, afvanding af veje, særtransport, Ukrudtsbekæmpelse og in-situ støbte kantsten. Selskabet indgår i Terranor-gruppen, som har hovedkontor i Stockholm og beskæftiger omkring 380 medarbejdere i Sverige, Norge og Danmark med en omsætning på cirka 1,1 mia. kr. i 2020.

For yderligere kontakt:

Adm. direktør Terranor, Ivan Pedersen.

Telefon: +45 2488 7508

Mail: ivan.pedersen@terranor.dk

Terranor udstiller også på HL21 d. 25-27 august 2021. Det er Skandinaviens største fagudstilling for den grønne branche. I kan finde os på stand Strøget 25.