Korrekt skiltning er afgørende ved vedligeholdelse af veje

Terranor sørger for drift- og vedligeholdelse af danske veje på flere planer. Herunder har man særligt fokus på, at skiltningen skal fungere optimalt. Og opsættes korrekt.

Terranor har en finger med i spillet i drift og vedligehold af knap 4.000 kilometer danske statsveje. Samt et varierende (stort) antal kommunale vejstrækninger.

I Buddinge, hvor Kong Hans Allé rammer Buddingevej, har man for nylig haft en opgave, hvor skiltningen var afgørende, fortæller entrepriseleder Jannick Larsen.

”Der skulle laves ledningsomlægninger til letbanen. I den forbindelse stod vi for afspærring via vores afdeling ’Skilte og Afspærring’,” siger han.

Tidligt i gang

Når man sætter afmærkning op på en stor vej, foregår det ofte tidligt, siden der er færre biler på vejene. Men alligevel er det faktisk ikke om morgenen, den store udfordring opstår.

”Vi satte det hele op mellem kl. halv syv og 11 om morgenen d. 4. januar, men det var i princippet den lette del,” siger Jannick Larsen og uddyber:

”Når vi kommer frem kl. 06:30, skal det hele jo være planlagt. Udfordringen ligger i at sørge for, at alt er timet og klar, så vi kan sætte det hele op hurtigt. Og her skal stribefolk, kranfolk og vores håndfolk alle være sat ind i opgavens omfang.”

Pendlerfolk, der kender området, er typisk langt bedre til at manøvrere under vedligeholdelse. Mens trafikanter, der ikke er kendt, kan være sværere at håndtere.

”Og vi skal jo sørge for, at alle kan finde rundt. Så vi har også folk, som kan lede trafikken rundt. Nogle gange kan man styre det med lyssignal, og i Buddinge skulle vi have den første bil til at lave en hale, så at sige,” forklarer Jannick Larsen.

Hos Terranor holder de et stift fokus på sikkerheden

”Sikkerhed er jo supervigtigt, og vi sørger for, at alt kører efter skilteplanen. At al afmærkning er på plads, så hastigheden f.eks. også er, som den skal være. Vi arbejder og færdes jo på vejen og skal dele området med trafikanter og cyklister,” siger entrepriselederen og uddyber:

”Vi er dog afspærringsfolk, ikke politimyndighed. Vores opgave er at sætte afspærringen, efter de godkendte trafikplaner og at udfylde vores rolle med rettidig omhu. Vi har styr på trafikplanerne og sørger for, at vores partnere også er forberedt. I tæt samarbejde med bygherre få vi løst de til tider komplekse opgaver.”

Opgaven ved Buddingevej blev udført med Zacho-Lind som totalentreprenør og vognmandsfirmaet Kaj Andersen Eftf. som en anden vigtig partner for Terranor.