Göteborgs kommun

Kundens namn: Göteborgs stadsbyggnadskontoret
Kort beskrivning av utfört arbete: I Göteborg ansvarar Terranor för tre kommunala kontrakt: Öster, Väster och Hisingen. Våra uppdrag består huvudsakligen av underhåll av stadens gator, gång och cykelvägar samt dagvattenanläggningar. Många av våra åtgärder består av vägmålning, reparation av skador, beläggning av vägar och skötsel av grönområden. Vi utför också hastighetsreducerande åtgärder som farthinder och refuger.

Drift och underhåll Kommuner

Terranor har kontrakt med flertal kommuner där vi ansvarar för både sommar- och vinterunderhåll. Våra uppdrag omfattar många olika moment, som gräsklippning, rengöring av vägar, underhåll av parkområden och lekplatser, vägmålning, slamsugning av brunnar samt underhåll av grus och asfaltvägar.

Relaterade Projekt