Korrekt afvanding af veje øger sikkerheden. Rabatafhøvling sikrer at regnvand ledes væk frakørebanen.
Vi udfører traditionel rabatafhøvling med læsning af rabatmaterialer på lastbil og bortkørsel til deponi eller alternativafhøvling, hvor materialet spredes på det bagved liggende vejareal.