Ved renoveringer kan den nye kantsten støbes direkte ovenpå den gamle, så dyr opgravning og bortskaffelse undgås. Alternativt kan den gamle kantsten fræses væk, og derefter støbes der en ny.

Ved nyetablering af kantsten udlægges beton direkte ovenpå asfalten. Det har flere fordele. Tidskrævende gravearbejde og sætning kan helt undgås. Samtidig støbes betonen helt ned til asfalten uden den typiske fuge, hvor vand og ukrudt normalt samles.