Ny vattenledning i Mölndal

Kundens namn: Mölndals stad
Kort beskrivning av utfört arbete: För Mölndals kommun har vi genomfört ett projket som säkrar tillgången till färskvatten till kommunen. Projektet omfattade jord- och berg schakt, jord och bergborrning samt 700 meter sjöläggning av en 315 millimeter färskvattenledning.

Mark och anläggning
Terranor har kompetensen att utföra det mesta inom mark och anläggning. Vi har erfarnehet och kompetens för att bygga vägar, parkområden, lekplatser, grundläggning, vägförstärkning, betongarbeten och mycket mera.

Relaterade Projekt