Lekplats i Linköpings kommun

Kort beskrivning av utfört arbete: Byggande av en ny lekplats och parkmiljöer inklusive plantering av gröna växter.

Mark och anläggning
Terranor har kompetensen att utföra det mesta inom mark och anläggning. Vi har erfarnehet och kompetens för att bygga vägar, parkområden, lekplatser, grundläggning, vägförstärkning, betongarbeten och mycket mera.

Relaterade Projekt