Utbyggnad av fibernät
Skurups Elverk AB

Kundens namn: Skurups Elverk AB
Tidsperiod: 2020-2022
Kort beskrivning av utfört arbete: Grävning och installation av fiber, skarvning i befintliga nät, installation av fiberboxar och efterföljande anslutningar i befintliga fibernät både i tätbefolkade områden och på landsbygden.

Fiberarbete

Terranor har många års erfarenhet av att bygga fibernät. Vi har kapacitet och kunskap att projektera och bygga färdiga fiberanläggningar i både landsbygd och tätbefolkade områden.

Relaterade Projekt