En velholdte rabat forlænger vejens levetid. Vi udfører fræsning og regulering af rabatter, hvor materialet flyttes ind mod kørebanen, eller fræsning og regulering af rabatter i indtil fuld bredde, hvor materialet fræses ind tilkørebanekanten og ud fra kørebanekanten efter behov, så der opnås fald bort fra kørebanekanten.