Når en rabat afhøvles, er der pr. 1.000 lbm. ca. 100 ton jord som skal bortskaffes. Terranor finder vi det mest egnede sted til jorden. Den rene jord nyttiggøres eller genanvendes. Forurenet jord køres til godkendt modtageranlæg med henblik på rensning for senere nyttiggørelse. Vi anmelder jordflytningen inden arbejdet påbegyndes og udsteder lovpligtige køresedler.