Entrepriseleder/formand – Afvanding

Håndtering af VD-kontrakt i Jylland/Fyn

Vi søger en erfaren entrepriseleder/formand som får ansvaret for en del af en VD-kontrakt omhandlende vejens afvanding herunder vedligeholdelse af rabatter, grøfter, udskiftning af riste og brønde, oprensning af brønde, stikledninger m.v. for Vejdirektoratet i Jylland/Fyn.

Vi forestiller os området delt op mellem en formand og en entrepriseleder.

Jobbet

Som entrepriseleder/formand kommer du til at indgå i et afvandingsteam, samt arbejde tæt sammen med både chefer, ledere og medarbejdere, som varetager den daglige drift af kontrakterne for Vejdirektoratet i hele DK. Kontrakten indeholder tilsyn og oprettelse af afvanding, grøn pleje, skilte og renhold af alle statens veje i hele DK.

Der vil være en del kunderelaterede opgaver, hvor du bl.a. bliver ansvarlig for drift og tildelte projekter inden for kontrakten. Du skal endvidere udvikle, formidle og fastholde stærke relationer til kunden og løbende have fokus på gennemførelse af salg og kundepleje inden for kontrakten.

Det bliver desuden dit ansvar at sikre og kontrollere at instrukser til medarbejderne og underentreprenørerne efterleves, ligesom du skal have fokus på samarbejde på tværs af afdelinger, således at egne afdelinger udfører arbejdet der, hvor det giver mening både kvalitetsmæssig og økonomisk.

Derudover bliver dine opgaver bl.a.:

  • At sikre optimal planlægning, udførelse og afslutning af projekter.
  • At samarbejde i Terranor med henblik på erfaringsudveksling.
  • At sikre fortsat effektivitets- og produktivitetsforbedring.
  • Økonomisk overvågning og opfølgning i eget ansvarsområde.
  • At deltage i udarbejdelse af tilbudsgivning, samt løbende opfølgning.
  • Opfølgning på kalkulationer og tilbud/ordrer i forhold til udførte projekter.
  • At sikre at miljøledelses- og kvalitetssystemerne efterleves, herunder at den gældende lovgivning overholdes.

Et væsentligt succeskriterie er at opretholde en god og konstruktiv dialog med kunden og sikre at Terranor lever op til de kontraktlige forpligtelser. Derudover skal du med din indsats bidrage til at skabe god økonomi i driften/kontrakten.

Personen

Du kommer med solid faglig indsigt i afvanding og jordarbejde – etablering og vedligeholdelse af f.eks. stikledninger, brønde m.v. Fra dit tidligere virke har du erfaring med ledelse af entrepriser herunder stærke kompetencer på den økonomiske del, samt gode administrative færdigheder. Du har endvidere erfaring med håndtering af underentreprenører.

Som person er du samarbejdsorienteret med en særlig evne til at skabe tillid og bygge langvarige relationer. Du har et forretningsmæssigt drive, godt købmandskab og økonomisk sans med fokus på at skabe indtjening.

Dine muligheder

Du kommer til at arbejde i et uhøjtideligt miljø med gode og engagerede kollegaer, hvor humor er en del af hverdagen. Du får stort ansvar og en stilling, hvor du selv har indflydelse på jobbets indhold. Stillingen giver gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Ansøgning

Vil du vide mere omstillingen, er du velkommen til at kontakte entreprisechef Allan Dencker med spørgsmål på tlf. 2170 2320 eller e-mail allan.dencker@terranor.dk.