Når en rabat afhøvles, er der pr. 1.000 lbm. ca. 100 ton jord som skal bortskaffes. Terranor finder vi det mest egnede sted til jorden. Den rene jord nyttiggøres eller genanvendes. Forurenet jord køres til godkendt modtageranlæg med henblik på rensning for senere nyttiggørelse. Vi anmelder jordflytningen inden arbejdet påbegyndes og udsteder lovpligtige køresedler.

Kantudlægning kræver erfaring og viden for et godt resultat. Vi sikrer en effektiv arbejdsgang og solid løsning med vores specialudstyr og store erfaring. Vi udfører også kantudlægning af grusprodukt med lastbil der er specialbygget til opgaven.

Korrekt afvanding af veje øger sikkerheden. Rabatafhøvling sikrer at regnvand ledes væk frakørebanen.
Vi udfører traditionel rabatafhøvling med læsning af rabatmaterialer på lastbil og bortkørsel til deponi eller alternativafhøvling, hvor materialet spredes på det bagved liggende vejareal.

Grusveje kræver jævnlig vedligeholdelse. Når vi renoverer, får veje og stier nyt liv – og du får et flot og langtidsholdbart resultat i én arbejdsgang. Terranor har materiel til både den brede herregårdsvej, den store plads og den smalle skovsti.

En velholdte rabat forlænger vejens levetid. Vi udfører fræsning og regulering af rabatter, hvor materialet flyttes ind mod kørebanen, eller fræsning og regulering af rabatter i indtil fuld bredde, hvor materialet fræses ind tilkørebanekanten og ud fra kørebanekanten efter behov, så der opnås fald bort fra kørebanekanten.